HAJUHAITTATUTKIMUS

MERKKIAINETUTKIMUS

Merkkiainetutkimuksella tarkoitetaan tutkimusmenetelmää,  jossa erityisesti kaasua ja sitä havaitsevaa mittalaitetta apuna käyttäen selvitetään onko rakenteessa vuotokohtia. Merkkiainetutkimuksella voidaan havaita hyvinkin pieniä yksittäisiä ilmavuotoja.

Paikannamme vuotokohdat viemäreistä ja kanavista.

 

Merkkiainetutkimuksella voidaan saada merkittävää lisätietoa viemäreiden kunnosta

Hajuhaittaselvitykset

  • viemärinhajun kulkeutuminen

Viemäreiden tiiviysmittaukset

  • viemärin hiushalkeamat
  • hajujen kulkeutuminen
  • tiivisteiden ja liitosten kunto