REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

PS-Pinnoitus Oy on sitoutunut huolehtimaan asiakkaidensa yksityisyyden suojasta ja tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on informoida asiakkaitamme henkilötietojen käsittelyssä.

Kyseessä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.05.2018. Päivitetty 2.3.2019.

Rekisterinpitäjä

PS-Pinnoitus Oy
y-tunnus: 2641010-4
Korvantaus 3, 91910 Tupos

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Aila Palo / PS-Pinnoitus Oy
Korvantaus 3, 91910 Tupos
info@ps-pinnoitus.fi

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi. Henkilötietoa kerätään tilanteissa, joissa henkilö on lähettänyt yhteydenoton yhteydenottolomakkeella tai sähköpostia.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu PS-Pinnoitus Oy:n asiakasrekisteriin. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköposti

Asiakastiedot:

 • tieto ostetuista palveluista ja tuotteista
Henkilötietojen poistaminen ja tarkastusoikeus

Rekisteröityneen asiakkaan henkilötiedot poistetaan käyttäjän pyynnöstä. Poistopyynnöt tulee esittää sähköisesti osoitteeseen info@ps-pinnoitus.fi.
Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus:

 1. Tarkistaa itseään koskevat tiedot
 2. omien tietojen oikaisemiseen
 3. tietyin edellytyksin käsittelyn rajoittamiseen
 4. tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 5. Kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 6. Pyytää tietojen poistamista

Asiakkaan tulee huomioda, että kaikkien tallennettujen henkilötietojen poistaminen on mahdollista vain, mikäli yrityksellämme ei ole lakisääteistä velvoitetta jatkaa henkilötietojen käsittelyä.( Rekisteinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2,10 §) määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista)

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Palveluiden tilaamisen yhteydessä kerätyt tiedot.

Henkilön itsensä antamat tiedot esim. yhteydenottolomakkeet ja sähköposti

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin.
Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

Henkilötietojen käsittelijät

Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Henkilötietoja käsitelevät ainoastaan

 • PS-Pinnoitus Oy:n työntekijät
 • yrityksemme tilitoimisto
 • yrityksemme tilintarkastaja

Muuhun käyttöön PS-Pinnoitus Oy pyytää asiakkaan hyväksynnän.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.