Viemäriputkistojen savututkimus

Viemäriputkien pinnoitusta ammattitaidolla

TEEMME TIIVISTYSMITTAUKSIA, JOLLOIN RAKENNUS ALI- TAI YLIPAINEISTETAAN ILMANPITÄVYYDEN TUTKIMISEKSI

Käytämme merkkikaasuna typpi-vetyseosta

Paikannamme vuotokohdat vesijohdoista, viemäreistä, lämmitysjärjestelmistä, kanavista, kaapeleista ja säiliöistä. Käyttämämme laitteiston herkkyys on säädettävissä 0,7 ppm ylöspäin, joten merkkiaineen tarve on vähäinen. Merkkiainelaitteiston avulla pystymme määrittämään myös tupakansavun vuotoreitin rakennuksessa.

Tiiviysmittaus tarkoittaa rakennuksen ulkovaipan ilmavuotoluvun n50 ja q50 määrittämistä 50 Pa:n paine-erossa. Paine-ero tehdään painekokeella, jonka aikana rakennus ali- tai ylipaineistetaan ilmanpitävyyden tutkimiseksi.Tiiviysmittaus tehdään joko koko rakennukseen tai vähintään 75% pinta-alasta. Kerrostaloissa ja rivitaloissa tiiviysmittaus tehdään vähintään 20%:ssa huoneistojen lukumäärästä.

Tiiviysmittauksen suorittaminen

Rakennuksen tai sen osien tiiviyttä mitataan niin sanotulla paine-eromenetelmällä, jossa tutkittavaan tilaan aiheutetaan paine-ero ulkoilmaan nähden.

Paine-ero saadaan aikaan puhaltimella. Puhallin asennetaan ulko-oven tai ikkunan tuuletusluukun paikalle. Puhallin voi olla myös rakennuksen oma ilmanvaihtolaitteisto. Mittaus tehdään usealla paine-erolla (yleensä vähintään viidellä).

savututkimus