Viemärikuvaus ja paikannus

Viemärikuvauksilla selvitämme viemärilinjan kunnon. Merkkiainetutkimuksilla paikannamme putkiston vuotokohdat. Kuvaamme uudet viemärilinjat ja varmistamme näin putkiston toimintakunnon. Viemärilinjat paikannamme paikanninlaitteen avulla hyvin tarkasti.

Viemärikuvaukset

Teemme viemärijärjestelmien kuntokartoituksia sekä yksittäisten viemärilinjojen kuvauksia. Viemärikuvaus on mahdollista tehdä niin rakennusten sisäpuolisille, kuin myös ulkopuolisille viemärilinjoille (jätevesi-, salaoja-, sadevesi- ja hulevesilinjoille). Viemärikuvaus antaa luotettavan tiedon viemäristön kunnosta ja paljastaa ongelmakohdat. Kuvauksesta annamme kattavan ja selkeän kuvallisen raportin ja videotiedostot.

Uusien viemärilinjojen käyttöönottotarkistukset

Viemärikuvaus ennen lattiavalua on helppo ja edullinen keino selvittää putkiston toimintakunto sekä asennustyön laatu ennen putkiston sulkemista maan alle. Kuvaaminen ennen valua, asfaltointia tai piharakennuksen tekemistä mahdollistaa virheiden korjauksen ilman purkutöitä. Viemärikuvauksessa putkistosta paljastuu mahdolliset vauriot, notkot, liitosraot, painaumat sekä kaato-ongelmat. Rakentamisen aikana putkistoon päätyneet vierasesineet sekä rakennusjäte saadaan paikannettua ja puhdistettua ennen viemäreiden käyttöönottoa. Kuvauksista toimitetaan laaja kuvallinen raportti ja videotiedostot.

Viemäripaikannukset

Viemäripaikannus sopii sekä rakennuksen sisäisiin että ulkopuolisiin maan alla tai rakenteissa oleviin viemäreihin. Viemärilinjat kulkevat maan alla, joten ei ole helppoa tietää tarkalleen niiden sijaintia. Kaivot voivat olla hautautuneena tai halutaan kaivaa esiin tietty vikakohta. Joskus asennus poikkeaa pohjakuvista tai kuviin ei ole päivitetty uusimpia muutoksia. Toisinaan viemärikuvia ei enää edes löydy. Viemärilinjat ja kaivojen sijainnit paikannamme tarkasti viemärikameran ja paikannuslaitteen avulla.

HAJUHAITTATUTKIMUS

Hajuhaittatutkimus paljastaa ja paikantaa vuotokohdat viemäreistä ja säiliöistä. Hajuhaittatutkimuksella voidaan havaita hyvinkin pieniä yksittäisiä vuotoja, jonka vuoksi se sopii viemäreistä johtuvan hajuhaitan paikantamiseen. Tutkimus suoritetaan merkkiainekaasulla, joka on vaaraton ja tahraamaton menetelmä. Meiltä saa useimpiin ongelmiin ratkaisun joko paikan päällä tai sovitusti.