Vastuullisuus

PS-Pinnoitus Oy pyrkii minimoimaan ympäristökuormituksen. Jätteenkäsittelyllä ja kuljetusalan toimijoilla on tärkeä rooli kestävässä kehityksessä ja kierrätyksessä. Asiakaskohteista kerättävä jäte kuljetetaan aina virallisille jätteenkäsittelylaitoksille ja toiminnasta laaditaan siirtoasiakirjat jätelain mukaan.

1. Kuljetusten ympäristövaikutukset Jätteenkuljetuksessa otamme huomioon kuljetusten luomat ympäristövaikutukset, ja pyrimme niiden minimointiin. Ajojärjestelyn suunnittelu ja kuljettajien koulutus taloudelliseen ajotapaan ovat keinoja, joilla pystymme vaikuttamaan kuljetusten luomiin päästöihin. Jätteiden lastauksessa pyrimme noutamaan vain täysiä kuormia. Lisäksi pyrimme minimoimaan autojen tyhjäkäynnin.

2. Jätteiden toimitus käsittelylaitoksille Toimitamme keräämämme jätteet vain vastuullisille käsittelylaitoksille ja jätevedenpuhdistamoille, joilla on valmius käsitellä tai kierrättää jäte. Jäte kuljetetaan lastauspaikkaa lähinnä olevalle käsittelijälle, jolloin vältetään turhasta kuljetuksesta syntyvät päästöt.

3. Veden kulutus Toiminnassamme pyrimme mahdollisimman vähäiseen vedenkäyttöön. Imu-paineautoissamme on valikoima vettä säästäviä suuttimia eri tarkoituksiin. Suulakkeen valinta huuhtelukohteen mukaan mahdollistaa vesipaineen suunnan kohdistamisen. Tämä tehostaa työtä ja vähentää vedenkulutusta.